Enlish-Czech vocabulary

Formal phrases

EnglishCzech [Pronunciation]
Good morning!Dobré jitro! [dobreh yitro]
Good afternoon!Dobré odpoledne! [dobreh otpoledne]
Good evening!Dobrý večer! [dobree vecher]
Good night!Dobrou noc! [dobroh nots]
How are you?Jak se máte? [yak se mahte]
I am very well, thank you.Děkuji, velmi dobře. [dyekooyi velmi dobrzhe]
Hello/HiAhoj. [a-hoy]
Do you speak English?Mluvíte anglicky? [mlooveete anglitski]
My name is…Jmenuji se… [ymenooyi se]
YesAno [ano]
NoNe [ne]
Thank youDěkuji [dyekooyi]
CheersNa zdraví [Na zdravee]
Excuse me.Promiňte prosím. [prominyte proseem]

Informal phrases

EnglishCzech [Pronunciation]
BeerPivo [Pivo]
OneJedno [Yedno]
TwoDvě [Dvye]
ThreeTři [Trzhi]
I'll have a beer pleaseDám si jedno pivo, prosím. [Dahm si yedno pivo]

Signs

EnglishCzech [Pronunciation]
EntranceVchod [fkhot]
ExitVýchod [Veekhot]
CustomsCelnice [Tselnyitse]
DeparturesOdlety [Otleti]
ClosedZavřeno [Zavrzheno]
DangerNebezpečí [Nebespechee]
No entryVstup zakázán [Vstoop zakahzahn]
Emergency exitNouzový východ [Nohzovee veekhot]
GentlemenPánové [Pahnoveh]
LadiesDámy [Dahmi]
No smokingKouření zakázáno [Kohrzhenyee zakahzahno]
Public lavatoryVeřejné záchody [Verzheyneh zahkhodi]